Έναρξη αξιολόγησης διδακτικού έργου στα ΠΜΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση του διδακτικού έργου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Π.Δ.Μ.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://qau.uowm.gr