Αρχική

Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται με ευθύνη της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και παρέχει Master σε πτυχιούχους ειδικοτήτων των Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Αισθητικής Αγωγής, φυσικής Αγωγής, Διατροφής, Υγείας – Πρόνοιας & Ευεξίας, καθώς και των Τεχνολογικών Επιστημών και των Επιστημών Πληροφορικής.
Θα λειτουργήσει από το ακαδ. έτος 2020-2021 στη Φλώρινα και την Κοζάνη, ενώ περιλαμβάνει και Πρακτική Άσκηση/Μικροδιδασκαλία που θα πραγματοποιείται σε σχολικές μονάδες, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ή Κέντρα και Εκπαιδευτικές Δομές Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.