Επιστροφή σε Διοίκηση

Φ.Ε.Κ.

  • Διόρθωση σφάλματος Απόφασης Ίδρυσης ΔΠΜΣ αναφορικά με την κατανομή των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) στα ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών: ΦΕΚ/τ.Β/5009/13-11-2020
  • Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης: ΦΕΚ Β 4400 06-10-2020