Επιστροφή σε Διοίκηση

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ)

  1. Ιωάννης Θωίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος
  2. Κωνσταντίνος Κασβίκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Δόμνα Μιχαήλ, Καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, ως μέλος
  4. Δημήτριος Πνευματικός, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως μέλος
  5. Άννα Σπύρτου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως μέλος