ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Για τα διαδικτυακά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου:

  1. Ενημερώστε το ZOOM στην τελευταία έκδοση.
  2. Επιλέξτε για την κάθε πόλη και για τις δυο κατευθύνσεις, την αίθουσα του ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ.