ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ–ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για την ενημέρωση των υποψηφίων και διευκόλυνσή τους στη διαδικασία υποβολής αίτησης για το ΔΠΜΣ έχει αναρτηθεί στην ενότητα «Ερωτήσεις/απαντήσεις» https://teachedumsc.uowm.gr/?page_id=134 συνοπτικός οδηγός ερωτοαπαντήσεων σχετικά με τη λειτουργία του ΔΠΜΣ και τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται την ενότητα καθώς απαντώνται οι συχνότερες ερωτήσεις που τίθενται προς τη γραμματεία του ΔΠΜΣ.
Επίσης, επειδή μέρος του διοικητικού προσωπικού της Σχολής απουσιάζει σε κανονική άδεια συστήνεται η επιλογή του ηλεκτρονικού μηνύματος για την επικοινωνία σας με τη γραμματεία του ΠΜΣ.