Ανακοίνωση

Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω, υποβάλλεται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ με τη χρήση ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής από τον σύνδεσμο https://teachedumsc.uowm.gr/?page_id=36