ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ.

Σας ενημερώνουμε πως λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. και του αυξημένου διοικητικού έργου που απαιτείται για την καταχώρηση και επεξεργασία των αιτήσεων αυτών, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την επιλογή των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ., εκτός απροόπτου, 12 – 15 Οκτωβρίου 2022.